Adatkezelési tájékoztató

  2022. 03.

Üdvözöljük a hitelmax.hu hitelinformációs és hitelközvetítői portálon!

A Pont24 Group Kft (a továbbiakban: "Adatkezelő") a hitelmax.hu weboldal (továbbiakban: "Weboldal") és a Telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetője.

A hitelmax.hu Weboldal használatának megkezdése előtt, és / vagy telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele előtt, köteles elolvasni és elfogadni az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. A Weboldal, vagy a Telefonos ügyfélszolgálat használói (a továbbiakban: ”Felhasználók”).


Az Adatkezelő ezúton közzé teszi a Weboldalhoz kapcsolódó Felhasználó által megadott Személyes adat kezelésének elveit, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást és irányelveit egyéb szolgáltatások keretében, illetve az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetésre (a továbbiakban: "Telefonbeszélgetés") és a rögzítésére vonatkozó adatkezelési szabályokat.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan harmadik személy szolgáltatásaira és adatkezeléseire (kivéve tájékoztatás esetén) akik a Weboldalon hirdetést, promóciót jelentettnek meg vagy a Weboldalról hivatkozás egy harmadik személyhez vezet. Ilyen esetekben a harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak.
 

1.Fogalmak meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett minden művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Ezen tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelő:
Név: Pont24 Group Kft
Székhely: 1213 Budapest Toportyán utca 27.
Levelezési cím: 1213 Budapest Toportyán utca 27.
Cégjegyzékszám: 01-09-940395
Email cím: hitel@hitelmax.hu
Adatkezelési azonosítók:
NAIH-104309/2017; (Weboldalon történő regisztrációs űrlap esetén)
NAIH-127528/2017; (marketingértesítésre hozzájárulók)

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
Pont24 Group Kft (Székhely:1213 Budapest, Toportyán utca 27; Cégjegyzékszám: 01 09 940395)

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett www.hitelmax.hu URL alatt érhető el.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 2. pontban felsorolt adatát.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki elfogadja az Adatkezelő Üzletszabályzatát és az Adatkezelő hitelközvetítést végez

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által a Weboldal üzemeltetéséhez vagy a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások Weboldalához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 

2. A kezelt Személyes adatok köre

Szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezeli az alábbi adatokat:

Alábbi adatokat kell kötelezően megadni hiteligénylés leadása esetén:

• vezetéknév és keresztnév
• e-mail cím
• telefonszám
• irányítószám
• születési idő
• születési hely
• anyja leánykori neve
• hitelkalkulátoron megadott banktitoknak minősülő adatok (hitelösszeg, futamidő, jövedelem, KHR státusz, bankja neve, jövedelme utaláson érkezik-e, jelenlegi hitel törlesztései)
• tartózkodási hely
• regisztráció és az utolsó belépés IP címe
• utolsó belépés időpontja

Nem kötelező adatok:
Hozzájárulás Adatkezelő marketing leveleinek küldésére e-mailben és/vagy SMS-ben és/vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Hozzájárulás esetén az Adatkezelő a Felhasználó teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát tárolja, érintett kérésének törléséig a NAIH-127528/2017 adatkezelési azonosító alapján.

Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

A Weboldal hitelkalkulátorában a kiválasztott bank termékére az igénylést az „Érdekelt az ajánlat” gombra történő kattintással, az igénylési űrlapon tudja leadni és a regisztrálni a Weboldal egyéb szolgáltatására.

A Pénzügyi partnerek marketing jellegű megjelenések esetén „fizetett hirdetési hely” megjelölésnél a Pénzintézet részére nem kerül továbbításra a megadott adatok, csak a Szolgáltatásra történik meg a regisztráció, ami az adott űrlapon jelezve van, ebben az esetben a Felhasználó kikerülheti az Adatkezelő Szolgáltatására történő regisztrációt az űrlap bal alsó részén található „Tovább a bank oldalára Hitelmax regisztráció nélkül...” linkre kattintva.

Abban az esetben mikor az Adatkezelő hitelközvetítői tevékenységet végez az igénylési űrlapon leadott Személyes adatokat továbbítja a bank részére NAIH-128850/2017 adatkezelési azonosító alapján, aki ezt követően felveszik az Ügyféllel a kapcsolatot.

Adat megadásra csak 18. életévet betöltött személyek jogosultak.

A Felhasználóknak az e-mail cím megerősítése után az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal a Szolgáltatás alatt rendszerüzenetet küldhet, mely a Felhasználó a Weboldalon a felhasználói fiókjában kikapcsolhat vagy szűkítheti illetve közvetlenül az Adatkezelőtől is kérheti.

A panasszal kapcsolatos adatkezelésnél az alábbi adatokat kérhetjük el az ügyféltől:

a) név
b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító
c) lakcím, székhely, levelezési cím
d) telefonszám
e) értesítés módja
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
g) panasz leírása, oka
h) ügyfél igénye
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a telefonbeszélgetésről hangfelvétel készül, melyet a panasz bejelentésétől számított 5 évig megőrzünk, kérésére kiadjuk. Azonosítója Év, Nap, Hónap, Óra, Perc, Telefonszáma 06-os kezdettel.

Telefonbeszélgetés rögzítése során:

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti:
• a Felhasználó hangját
• a Telefonbeszélgetés alatt elhangzott információkat

3.Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl helyez el, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik (cookie-k) célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése, számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például a hitelkalkulátor használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a sütik (cookie-k) alkalmazását és tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, nem lehetséges.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 2 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Sütik (cookie-k) fajtái és ideje:
EuCookieInfo (cookie elfogadása) 30 nap
_ga (Google analytics cookie) időtartama 2 év
_gat (Google analytics cookie) időtartama 1 nap
_gid (Google analytics cookie) időtartama 2 nap
fr (Facebook Pixel cookie) időtartama 3 hónap
IDE (DoubleClick.net cookie) időtartama 1 év – 1 hónap
need-fb-popup (saját reklám bezárásakor) 8 óra
utm_source (érkezési forrást jelölő) 1 nap
utm_campaign (érkezési forrást jelölő) 1 nap
PHPSESSID (PHP munkamenet cookie) 1 nap
__cwjWsTr (hitelkalkulátor működéséhez szükséges cookie) 1 nap
 

4. Az Adatkezelés célja és időtartama

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a tájékoztatóban és a jogszabályokban meghatározott célból kezeli és a kezelt adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával.

Adatkezelő a Weboldalán elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan használja fel a Felhasználó által megadott adatokat:

• Hitelkalkuláció elkészítése JTM alapján és megküldése a Felhasználó email címére.
• Ajánlatkérés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Bank részére és kapcsolattartásra. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-128850/2017)
• a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás.
• statisztikák, elemzések készítése.
• a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások) azonosítása.
• Reklám - marketing ajánlatra, külön annak a Felhasználónak, aki a hírlevélre feliratkozik. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127528/2017)
• A Felhasználótól érkező, és az Adatkezelő között folytatott telefonbeszélgetés rögzítése visszakeresés céljából, és a törvényi feltételek szerint, melyet 5 évig megőriz az Adatkezelő.
• Panaszkezelés esetén az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban, e-mailen érkezett panasz kezelése, visszakereshetősége, adatok rögzítése, tárolása a törvényben meghatározott 5 évig.
• a Felhasználók jogainak védelme;
• az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a személyes adatokat a Weboldalon történő regisztráció, hiteligénylő űrlap kitöltése esetében és a reklám – marketing ajánlatokra történő feliratkozás esetén az érintett – Felhasználó - adatainak törlési kéréséig kezeli vagy 3 évig. Kivételt képeznek azok az adatok és esetek, amit tárolásra a törvény előír.

• A Hpt. 69. § (5) bekezdése értelmében az Adatkezelő a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos iratokat 3 évig köteles megőrizni.
• Panaszkezelés esetén a Hpt. 288. §-a alapján az Adatkezelő a telefonon közölt panasz esetén a rögzített hangfelvételt, szóbeli panasz esetén az erről készült jegyzőkönyvet, valamint írásbeli panasz esetén a panaszt, és az arra adott választ 5 évig köteles megőrizni.

A Felhasználónak joga van elérni, helyesbíteni, illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni az Adatkezelőt annak megtételére.

A Felhasználó reklamációjával, információ kérési igényével az Adatkezelő ügyfélszolgálatához fordulhat, a Weboldalain megadott elérhetőségek bármelyikén.
 

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja, adatfeldolgozás

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon, amennyiben más adatát adja meg, akkor kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az ajánlatkérés során megadott adatok megőrzése, valamint a panaszkezelésnél végzett adatkezelés jogalapja a Hpt. 69. § (5) bekezdésében, a 160. §-ban, valamint 288. §-ban foglalt törvényi felhatalmazás.

A reklám – marketing levelekre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, és a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban leírtak alapján kezelje.

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Weboldal üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus, vagy hagyományos postai úton egyaránt.
Adatfeldolgozás gépi, információs rendszerrel történik a www.hitelmax.hu Weboldalon keresztül. Adatkezelők részére továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatfeldolgozók és az Adatkezelő alkalmazottai önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók az által elért és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által Weboldalra történő belépéskor külön hozzájárulása nélkül is rögzíti az IP címét, a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából.

6. Az Adattovábbítás

Adatkezelő továbbítja a Felhasználó által kiválasztott Pénzügyi intézmény részére a Felhasználó által megadott adatokat, kérésére hitel ajánlattal kapcsolatban a Pénzügyi intézmény megkeresése céljából.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő banktitokként kezeli, és azokat a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személynek kizárólag törvényi felhatalmazás alapján adja ki. Adatkezelőre vonatkozóan ilyen szabályokat rögzítenek a Hpt. 160-164/A. §-ai.

A Felhasználó személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében és az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivételt képez ez alól a Felhasználó által választott Pénzügyi intézmény és egyes esetekben a Felhasználó által választott hitelközvetítő partnere független többes ügynök, aki jelzálog hitelügyekben személyes ügyintézést biztosít a Felhasználó részére, melyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, mely a szolgáltatás elengedhetetlen részét képzi.

A Felhasználó hozzájárulását adja az Adatkezelőnek, hogy az által megadott személyes adatokat hitel ajánlattal kapcsolatban továbbítsa több Pénzügyi intézménynek megkeresés céljából.
A továbbításokról a Felhasználó elektronikus úton értesítést kap az Adatkezelőtől. 

Az Adatkezelő az olyan személyre is a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazza, aki nem veszi igénybe a szolgáltatást, de kapcsolatba lép a az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsájtott adatokat kizárólag a pénzügyi közvetítői szolgáltatással összefüggésben használja fel, és a Felhasználó hozzájárulását adja az

Adatkezelőnek, hogy a szolgáltatással kapcsolatban a Pénzügyi intézmény(ek) részére továbbítsa, átadja a választása alapján. A megadott személyes adatok átadása csak a cél megvalósulásához szükséges mértékig történik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Adatkezelő külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség.

Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az Adatkezelő jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével jár el.
 

7. Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó az általa megadott adatokért felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelő a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott Személyes adatokért kizárólag az azt megadó személy felel.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás kérhető e-mailben a hitel@hitelmax.hu címen és postai levélben.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését.

Az adatkezelő központi telefonrendszerében a rendszer jelzi a rögzítés tényét, melyet a Felhasználó kérésére az Adatkezelő megküld, vagy a hangfelvétel másolatát, vagy egy hiteles jegyzőkönyv formájában az érintett részére, a törvényben meghatározott időponton belül.

Panasz esetén a panasszal kapcsolatos eljárásokat a Panaszkezelési szabályzatban találja meg részletesen.

A Felhasználó kérheti adatai törlését részben vagy egészben, e-mailben a hitel@hitelmax.hu címen és postai levélben, kivételt képez a törvényi alapú adatkezelés, amit jogszabály ír elő.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelők akkor tekintik hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelők csak akkor tekintik hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelők a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsák.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő bármelyike által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adattörlés kérése esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat azonosításra alkalmatlanná teszi, ha a Felhasználó ezt kéri. Abban az esetben, mikor a jogszabályok előírják az adattárolást, az Adatkezelő zárolja az adatokat és a jogszabályokban meghatározott ideig őrzi és a tárolási idő végén törli automatikusan.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot

Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A hírlevél, vagy reklámcélú levelekre való feliratkozó Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti az adatai törlését a reklámcélú levelekről elektronikus, vagy hagyományos postai úton egyaránt.


8. Adatvédelem

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és mindent megtesz, hogy a tárolt adatok védettek legyenek, illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, illetve megakadályozza azok megsemmisülését jogtalan felhasználását.

Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy ennek ellenére az adatok védelmét teljes mértékben nem lehet garantálni az Internetes környezetben, hogy adathozzáférés illetéktelen személyek részéről ne történjen meg.

Az adatbiztonság elengedhetetlen része, hogy a Felhasználó a bejelentkezett Internetes felületéről kilépjen és a jelszavai biztonságáért feleljen, másnak ne adja át.

A Weboldalunk https, mely egy biztonságos kapcsolaton kommunikál, és SSL tanúsítvánnyal van ellátva, mely Biztonságos oldalként jelenik meg a böngészőjében.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 

9. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelővel együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, és dolgozzák fel.

Tárhely biztosító külső szolgáltató

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Netvalor Kft (Székhely:1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 1. 10. em. 59; Cégjegyzékszám: 01 09 895108)

Hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltató

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

Pont24 Group Kft (Székhely:1213 Budapest, Toportyán utca 27; Cégjegyzékszám: 01 09 940395)

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Egyéb Külső szolgáltatók

A Felhasználókról vagy a Szolgáltatás honlapján folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: : Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC., Mailgun Technologies, Inc.,”Mail Chimp” The Rocket Science Group LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

10. Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő oldallátogatással elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
• Bíróság

Jelen Tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében és a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pont24 Group Kft
Adatkezelő


 

 


 

 

 

A hitelmax.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmaz melyek a számítógépén tárolódnak, az adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, melyeket a honlap használatával Ön elfogad és tudomásul vesz. Részletek...