Általános Szerződési Feltételek

  2022. 07.

ÁSZF

Üdvözöljük a hitelmax.hu hitelinformációs és hitelközvetítői portálon! A hitelmax.hu használatának megkezdése előtt Ön köteles elolvasni és elfogadni a hitelmax.hu felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):


A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Pont24 Group Kft -vel, mint a hitelmax.hu oldal üzemeltetőjével (EU közösségi adószám: HU22717704, Székhely: Toportyán utca 27 Budapest 1213.) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó regisztrálásával létrejön a Felek között a távollévők közötti szerződés. A Pont24 Group Kft-vel (a továbbiakban PM) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez, azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. PM saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A PM szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.


Jogi információk - Kalkulátor
Adatvédelem
Regisztráció
Felelősség
Rendszerhasználat
Reklamáció, információkérés
Hírlevél, reklám célú üzenet
Kapcsolattartás
Egyéb

 

JOGI INFORMÁCIÓK - KALKULÁTOR 

A Honlaphoz és azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó minden jog fenntartva, a felületen megjelenő cikkek, szövegek, arculatok minden tartalom tekintetében a szerzői jog kizárólag a Pont24 Group Kft-t illeti meg. Sokszorosításához, felhasználásához a szerző előzetes beleegyezése szükséges, ellenkező esetben jogtalan felhasználás feljelentést és kártérítési pert vonhat maga után. A Programban tárolt adatok az egyes pénzügyi intézmények hivatalos üzletszabályzataiból, illetve egyéb nyilvános adataiból származnak.

A hitelmax oldalon megjelenő Hirdetési szolgáltatások - azok ahol a Megbízó Pénzügyi Intézmény oldalára érkezik a Felhasználó, ezek a banki hirdetések csak a tájékoztatást szolgálják, kalkulációk a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások bemutatása és összehasonlítása reklámszolgáltatásnak minősülnek, így különösen nem tekinthető a Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott és a Hpt. 6. § (1) bekezdése 90. pontjának b) alpontjában körülírt többes ügynöki vagy a Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott és a Hpt. 6. § (1) bekezdése 90. pontjának d) alpontjában körülírt alkuszi tevékenységnek.

A hitelmax oldalon a tájékoztatás nem tartalmazza teljes körűen valamennyi szerződési feltételt, illetve az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.

Így az Ön által választott kölcsönösszeg után fizetendő kamat és THM mértékét, a havi törlesztőrészlet összegét, a futamidőt, a teljes visszafizetendő összeget és a további feltételeket a kölcsönszerződése, a mellékletét képező választott pénzintézet ÁSZF-e és Hirdetménye, illetve az általános tájékoztatója és az Üzletszabályzata tartalmazza részletesen.

A hitelmax kalkulátorában megjelenített olyan Hirdetések tartalmát, ahol az érkező oldal a Megbízó pénzügyi intézmény oldala - beleértve a Hirdetésekben elhelyezett külső honlapokra ("külső weboldalak") utaló hivatkozásokat - és a külső weboldalak tartalmát a Megbízók határozzák meg és töltik fel. A PM nem visel és nem vállal felelősséget az ilyen hirdetések és a külső weboldalak tartalmával összefüggésben előállt károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ott közzétett információk valódiságával, teljes körűségével, hatályosságával és jogszerűségével, valamint a Látogatóknak a hirdetésekből és/vagy a külső weboldalakon levont következtetéseinek helytállóságával és a hirdetésekkel, valamint a külső weboldalakkal kapcsolatos fogyasztói döntéseikkel összefüggésben előállt károkért viselt felelősséget.

PM igyekszik naprakészen frissíteni minden banki információt és szolgáltatását tökéletesíteni, hogy a Felhasználók minél pontosabb, és minél több információhoz jussanak átlátható módon.

Hitelmax.hu, PM nem vállal felelősséget és kötelezettséget az oldalon megjelenő hitelinformációk naprakész pontosságáért (kalkulátorban kerekítési hibákból történő eltérésre), az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak, vagy ajánlati felhívásnak.

A hiteligénylés leadása, vagy jelentkezés egy banki szolgáltatásra, vagy egy meghirdetetett bank hiteligénylésére, illetve a program által készített összehasonlító táblázatban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek, illetve a pénzintézetek sem kötelesek kölcsönnyújtására.

Legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére!

A PM és a pénzintézet a kérelem elutasítása esetén semmilyen felelősséget nem vállal a kérelem elutasításából adódó károk vonatkozásában. A hitelmax.hu, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A hitelmax.hu nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a hiteligénylés közvetítéséből történik.

A hitelmax.hu, elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A hitelmax.hu a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A hitelmax.hu oldalon megjelenő információk nem helyettesítik az egyes pénzintézetek képviselői által, a kérelemhez kapcsolódó további szükséges adatok és információ birtokában adott személyes és írásos tájékoztatót.

A PM kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

 

ADATVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)

A Felhasználó az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a PM a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse.

A PM a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A PM az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivételt képez a Pont24 Online Kft, aki a Pénzpiaci többes ügynöki tevékenységet végzi, előkalkuláció és rövid tájékoztató készítése érdekében.

A Pont24 Group Kft a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a PM külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség.

A PM kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz. A Felhasználó által megadott, és a hitelmax.hu rendszerében regisztrált adatok a Felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

A Felhasználónak joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni a PM-et annak megtételére.

Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Felhasználót terhelik.

A PM továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, a Felhasználó fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

 

REGISZTRÁCIÓ

A hitelmax.hu oldalra történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen kötelezettséggel, a hitelmax.hu szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben a PM tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A hitelmax.hu szolgáltatását a Felhasználó  kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve Felhasználóvá akkor válhat, ha:

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
  • 14. életévét betöltött kiskorú, de a hitelzona.com szolgáltatása használata során kizárólag saját munkával szerzett keresettel rendelkezik; vagy
  • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és kijelenti, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére,és
  • a saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A hitelmax.hu a szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A regisztrációt követően a megadott email címre kapott emailben kell megerősíteni a regisztrálást, ez után válik élessé a szolgáltatás a regisztrált Felhasználónak. 

A regisztráció, és ezzel a Felhasználó adatainak törlése bármely, jelen Szerződési Feltételekben feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségen kérhető, vagy a hitelmax felületén a kiküldött levelekben lévő link segítségével, az oldalra történő belépés után tudja teljesen törölni, vagy a rendszer üzeneteket kikapcsolni.

Fiók törlése esetén a PM lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül intézkedik az adatok törléséről.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

 

FELELŐSSÉG

A Felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A PM semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A PM által küldött rendszer üzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információ átvettnek tekintik a Felek.

A PM semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
  • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a hitelmax.hu oldal akadálytalan működését és a vásárlást
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése bármely szoftver nem megfelelő működése bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei


A PM nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a hitelmax.hu oldalhoz való csatlakozás miatt a Felhasználónál következett be.

A PM nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a hitelmax.hu oldalon történt bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

A PM nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

A PM nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

A PM bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen információt. A változás a hitelmax.hu oldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

A PM bármikor szabadon módosíthatja a Felhasználási Feltételeit és szabályait és/vagy a hitelmax.hu oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a PM nem vonható felelősségre, ha így tesz.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a hitelmax.hu oldalon. Bármely Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia az oldal használatával.

 

RENDSZERHASZNÁLAT

Hiteligénylési érdeklődést a Felhasználó a hitelmax.hu űrlapján tudja leadni, megadva hiteligénylésre vonatkozó paramétereket, vagy a Pénzügyi intézmények hirdetéseiből választva tud eljutni a Pénzügyi intézmény weboldalára, ahol le tudja adni a regisztrációját.

Amennyiben a PM saját űrlapján regisztrál abban az esetben a értesítést kaphat az új banki hirdetésekről emailen keresztül, amire az adott bank oldalán tudja leadni a hiteligénylési érdeklődését. 

A hitelmax.hu oldalon a Felhasználók böngészhetnek a magazinban a cikkek között és a pénzintézetek termék hirdetései között ami a hitelmax.hu oldalán összegyűjtve egy táblázatban jelenik meg. A hirdetésben szereplő pénzintézet oldalára eljuthat a Felhasználó és a választott pénzintézet oldalán leadhatja hiteligénylési jelentkezését a pénzintézet feltételei alapján.

 

REKLAMÁCIÓ, INFORMÁCIÓKÉRÉS

Felhasználó reklamációjával, információ kérési igényével a PM ügyfélszolgálatához fordulhat a hitelmax.hu oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

A hitelmax.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknak a Felhasználóknak, akik regisztráció során hozzájárultak különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

Reklámcélú hírlevelet azoknak a Felhasználóknak küld a hitelmax, akik regisztráció során hozzájárultak, ami minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

A hírlevél, vagy reklámcélú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a hitelmax.hu üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a Pont24 Group Kft részére, hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

 

KAPCSOLATTARTÁS

A Felhasználó a regisztrációjával engedélyt ad rá, hogy a PM elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Felhasználóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

 

EGYÉB

A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák, jelen Szerződésre a Magyarország joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a helyi Bíróság kizárólagos illetékességének. Fogyasztóvédelem: http://www.nfh.hu/

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +361-489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu

 

 


 

 

 

 

Hitelkalkulátor

Hasonlítsd össze több bank ajánlatait!

Hitelösszeg:
Futamidő:

A hitelmax.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmaz melyek a számítógépén tárolódnak, az adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, melyeket a honlap használatával Ön elfogad és tudomásul vesz. Részletek...