Panaszkezelési szabályzat

  2022. március 07.

Pont24 Group Kft-re vonatkozó panaszkezelésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy pénzügyi döntésével minket választott. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során sérelem érte a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján az alábbi lehetőségi vannak a panaszának benyújtására. Meghatalmazott útján is eljárhat, ez esetben a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Panaszait többféle módon is eljutathatja hozzánk:

Panaszügyintézési elérhetőségeink:
Pont24 Group Korlátolt felelőségű Társaság
Cím: 1213 Budapest Toportyán utca 27.
Levelezési cím: 1213 Budapest Toportyán utca 27.
Email: panasz@hitelmax.hu
Weboldal: www.hitelmax.hu;
Telefonszám+36 20 349 9606/8-as mellék
Telefax: +36  1 425 7435; +36 1 577 2341

Postai úton:
Pont24 Group Kft Levelezési cím: 1213 Budapest Toportyán utca 27.

Emailen:
Email: panasz@hitelmax.hu

Személyesen
Pont24 Online Kft Cím: 1213 Budapest Toportyán utca 27.
Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig 8 és 16 óra között személyesen.
Telefonon:
Hétfőtől 8-20 óráig, Keddtől- Péntekig 8 és 16 óra között a: +36 20 349 9606 számon a 8-as melléken Kustos Zsuzsánál fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartónál.

Panaszkezelési nyomtatványok letöltése:

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése
MNB panaszbejelentő formanyomtatvány letöltése
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére szolgáló nyomtatvány letöltése

A fogyasztónak minősülő ügyfelek kérhetik ezen formanyomtatványok pénzügyi szolgáltató általi költségmentes megküldését is. A nyomtatványok kérelmezését leadhatja a panasz@hitelmax.hu vagy hitel@hitelmax.hu elektronikus címen vagy 1213 Budapest Toportyán utca 27 postai levelezés címen vagy +36 20 349 9606 telefonszámon 8-as melléken, Telefax: +36 1 425 7435 elérhetőségein.

Meghatalmazás útján tett bejelentéshez meghatalmazás letöltés

A meghatalmazott esetében a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A panasz kivizsgálása díjmentes mindenesetben, a panasz közlésétől számított 30 naptári napon belül megküldjük a panaszra adott választ a jogszabály szerint.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyféllel történt beszélgetésről hangfelvétel készül, melyről a beszélgetés elején tájékoztatjuk és a panasz bejelentésétől számított 5 évig megőrzünk a jogszabályban meghatározott idő szerint.

Kérésére térítésmentesen biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását és huszonöt napon belül rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, vagy a hangfelvétel másolatát.

A panasszal kapcsolatos adatkezelésnél az alábbi adatokat kérhetjük el az ügyféltől:
a) neve
b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe
d) telefonszáma
e) értesítés módja
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
g) panasz leírása, oka
h) ügyfél igénye
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

Szóbeli panasz esetén a Közvetítő azonnal megvizsgálja, és lehetőségei szerint igyekszik az Ügyfél által benyújtott panaszt megoldani, orvosolni. Abban az esetben, ha a panaszt nem lehetséges azonnal kivizsgálni, vagy nem vezet eredményre, a Közvetítő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek, személyesen tett panasz esetén, szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát 30 napon belül megküldi az Ügyfél részére a panaszra adott válaszával együtt és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Közvetítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek 30 napon belül megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A panasz elutasítása esetén a Közvetítő tájékoztatja a fogyasztónak minösülő ügyfelet, hogy az MNB tv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (MNB), mint felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

A nem fogyasztónak számító ügyfelet tájékoztatja a Közvetítő, hogy a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálása a törvényben előírt 30 napos határidő alatt eredménytelenül zárul, bírósághoz fordulhat.

A panaszra adott válaszokat a törvényben meghatározott ideig, 5 évig őrizzük meg.
 

A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál az alábbi elérhetőségeken bejelentést tehet:

Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777. Személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Telefon: +36 (80) 203-776; Fax.:+36 (1) 489-9102; Elektronikus levelezés: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem;

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; Telefon: +36 (80) 203-776 E-mail: pbt@mnb.hu, Weboldal: http://www.mnb.hu/bekeltetes;
A Közvetítő a Pénzügyi Békéltető Testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (továbbiakban: OVR) felhatalmazása alapján az Európai Bizottság létrehozott egy európai online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére.

Európai Unió online vitarendezési platformjának honlapját itt érheti el: http://ec.europa.eu/odr, Az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, többek között magyarul is.

A vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen.

Egyéb

Ezen panaszkezelési szabályzatot Társaságunk a honlapján is közzéteszi és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kifüggeszti.

Társaságunk a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó:
Kustos Zsuzsa
Email: kustos.zsuzsa@pont24.net
Telefon: +36 20 349 9606

A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó a panaszok kezelése vonatkozásában együttműködik és biztosítja, hogy a panaszkezelési szabályzat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történjen az ügyfelek érdekei védelmében.

Tisztelettel:
Pont24 Group Kft

 

 

 

 

 

Hitelkalkulátor

Hasonlítsd össze több bank ajánlatait!

Hitelösszeg:
Futamidő:

A hitelmax.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmaz melyek a számítógépén tárolódnak, az adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, melyeket a honlap használatával Ön elfogad és tudomásul vesz. Részletek...